Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


29/06/2013

RICHTLIJN 2013/35/EU elektromagnetische velden [...]


11/06/2013

Brandweerstand van bouwelementen [...]


4/06/2013

KB tot wijziging van het AREI [...]


... PLUS DE NEWS

Veille réglementaire

Brandweerstand van bouwelementen 11/06/2013

Ministerieel besluit betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen


Indien de beoordeling van de brandweerstand van bouwelementen die aan de standaardbrandkromme zijn blootgesteld gebeurt aan de hand van een berekening, dan wordt deze berekening uitgevoerd volgens een methode bepaald in bijlage 1.
De beoordeling van de brandweerstand van de bouwelementen wordt beschreven in een berekeningsnota. Deze berekeningsnota wordt opgesteld volgens het model dat als bijlage 2 aan dit besluit is bijgevoegd.

Volg deze link