Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


29/06/2013

RICHTLIJN 2013/35/EU elektromagnetische velden [...]


11/06/2013

Brandweerstand van bouwelementen [...]


4/06/2013

KB tot wijziging van het AREI [...]


... PLUS DE NEWS

Veille réglementaire

RICHTLIJN 2013/35/EU elektromagnetische velden 29/06/2013
RICHTLIJN  2013/35/EU  VAN  HET  EUROPEES  PARLEMENT  EN  DE  RAAD van  26  juni  2013 betreffende  de  minimumvoorschriften  inzake  gezondheid  en  veiligheid  met  betrekking  tot  de blootstelling  van  werknemers  aan  de  risico’s  van  fysische  agentia  (elektromagnetische  velden)  en  tot intrekking  van  Richtlijn  2004/40/EG

Volg deze link